Top

Curriculum

 Fiecare copil este unic şi are nevoie de o atenţie specială. 

Grădiniţa” Dumbrava Minunată” vine în întâmpinarea diferitelor cerinţe specifice pe care le dezvoltă copilul la vârsta preşcolară.

          Procesul instructiv – educativ se desfăşoară conform noului Curriculum pentru educaţie timpurie aprobat prin OM nr. 4694/02.08.2019.

          În grădiniţa noastră programul este realizat respectând aceste particularităţi si este compus dintr-o serie de activități care conduc la dezvoltarea fiecaruia. Formarea de abilitati si deprinderi, acumularea de cunoştinte si aplicarea lor in diferite situatii se realizeaza prin urmatoarele domenii experienţiale:

  • Domeniul limbă şi comunicare – in care se desfasoara activitatile legate de limbaj si scriere, povestiri, lecturi dupa imagini, memorizari etc;
  • Domeniul ştiinţe in cadrul caruia se desfasoara activitatile matematice si activitatile de cunoastere a mediului;
  • Domeniul om şi societate care vizeaza activitatile practice si cele legate de educatia pentru societate;
  • Domeniu estetic şi creativ unde copiii invata sa picteze, sa modeleze in lut sau plastilina.
  • Domeniul psihomotric in cadrul caruia copiii desfasoara activitati de educatie fizica si sport, isi dezvolta abilitati de morticitate fina si elemente de cunoastere a anatomiei si fiziologiei umane.

          Activitatile pe domenii sunt alternate zilnic si cu:

  • activități liber-alese, desfășurate pe centre de interes organizate la nivel de grupa;
  • activități de dezvoltare personală;
  • activități de consolidare a cunoștințelor și deprinderilor dobândite în cadrul gradinitei;
  • activități distractive și recreative

     

      GRUPA MICĂ (3 – 4 ani)

          Activităţile desfăşurate în cadrul nivelului 1 de vârstă ( grupa mică şi grupa mijlocie) sunt organizate din perspectiva orientării spre socializare. Tocmai de aceea, un rol foarte important îl are jocul, acesta fiind principala medodă abordată de cadrele didactice în cadrul activităţilor comune. La grupa mică, preşcolarul dobândeşte o mare parte a abilităţilor  şi deprinderilor, descoperă mediul înconjurător, acumulează informaţii.

 

      GRUPA MIJLOCIE (4 – 5 ani)


          La această vârstă  se pune accent pe dezvoltarea capacităţii  de interacţionare şi de comunicare : dezvoltarea comunicării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale.

 

      GRUPA MARE (5 – 6 ani)


         Începând cu această vârstă, structura planului de învăţământ se modifică în sensul creşterii numărului de activităţi comune, pe de o parte, şi scăderii numarului de activităţi liber-alese, pe de altă parte. Se trece, deci, la nivelul de vârsta 2, când se urmăreşte în principal pegătirea pentru şcoală. Se poate spune că grupa mare este necesară formării unei „baze” solide de informaţii, priceperi şi deprinderi, fără de care nu se poate atinge performanţa în cadrul Grupei pregătitoare.