Top
corp gradinita

Bun venit la ” DUMBRAVA MINUNATĂ”, o grădiniţă europeană

Despre noi

      Grădinița cu Program Prelungit ” Dumbrava Minunată” funcționează cu succes din anul 2003, fiind o unitate etalon în domeniul educației timpurii din județul Ialomița. Este o unitate de învătământ preşcolar de stat cu personalitate juridică, cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Mihai Eminescu nr.6, autorizată de Ministerul Educației Naționale.

      În anul școlar 2016-2017 GPP Dumbrava Minunată a fost evaluată extern de către ARACIP, obținând Atestatul privind nivelul calității educației oferite raportat la indicatorii de performanță din standardele de acreditare cu nr. 3380/ 17.11.2016. Unitatea a obținut calificativele FB, cu un punctaj de 129, la cele 43 de indicatori de performanță prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 1534/ 2008.

      Din anul școlar 2017, prin decizia ISJ nr.1651/ 17.10.2017, grădinița este desemnată ca unitate de învățământ preșcolar în care se desfășoară practica pedagogică a elevilor de la Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia.

      Pe parcursul celor 21 de ani de existență, Gradinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” a constituit nucleul socio-educațional al cartierului și nu numai, familiile tinere cu copii în varstă de 2,5/3-6/7 ani beneficiind de sprijin în educația și îngrijirea copiilor lor.

      Grădinița cu Program Prelungit ” Dumbrava Minunată” a adus şi aduce permanent o contribuţie remarcabilă la progresul învăţământului în general predând şcolii generaţii bine pregătite de cadre competente şi devotate carierei de dascăl.

      Grădiniţa se află amplasată în zona de vest a Municipiului Slobozia, între străzile Mihai Eminescu și Ianache şi blocurile MB 5, MB 6.     

Viziunea

„Împreună pentru educația copiilor noștri”

Grădinița cu Program Prelungit” Dumbrava Minunată” își propune realizarea unui  învățământ european, de înaltă calitate, prin asigurarea unui climat socio-educațional adecvat, a unui mediu sigur, incluziv, democratic și confortabil pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Misiunea

Ceea ce facem zi de zi contează, de aceea ”Dumbrava Minunată” promovează un învăţământ de calitate prin oferte educaţionale atractive precum şi prin respectarea standardelor de calitate în toate domeniile de activitate.

În acest sens grădiniţa îşi propune :

  • Să fie un loc prietenos în care să se asigure accesul la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă;
  • Asigurarea permanentă a condiţiilor necesare care să le permită preşcolarilor dobândirea atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi în viaţă;
  • Crearea unui context favorabil prin formarea competenţelor necesare pentru derularea unor activităţi în care se fosolesc metode noi de învăţare;
  • Realizarea unui demers didactic activ-participativ, care încurajează initiaţiva, creativitatea şi folosirea la maxim a potenţialului preşcolarilor;
  • Construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă.

Viziunea şi misiunea grădiniţei sunt astfel fundamentate încât să asigure un proces educaţional de calitate, care are în vedere finalităţile învăţământului preşcolar şi dimensiunile noului Curriculum pentru educație timpurie.