Top

Misiunea

Ceea ce facem zi de zi contează, de aceea ”Dumbrava Minunată” promovează un învăţământ de calitate prin oferte educaţionale atractive precum şi prin respectarea standardelor de calitate în toate domeniile de activitate.

În acest sens grădiniţa îşi propune :

  • Să fie un loc prietenos în care să se asigure accesul la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă;
  • Asigurarea permanentă a condiţiilor necesare care să le permită preşcolarilor dobândirea atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi în viaţă;
  • Crearea unui context favorabil prin formarea competenţelor necesare pentru derularea unor activităţi în care se fosolesc metode noi de învăţare;
  • Realizarea unui demers didactic activ-participativ, care încurajează initiaţiva, creativitatea şi folosirea la maxim a potenţialului preşcolarilor;
  • Construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă.

Viziunea şi misiunea grădiniţei sunt astfel fundamentate încât să asigure un proces educaţional de calitate, care are în vedere finalităţile învăţământului preşcolar şi dimensiunile noului Curriculum pentru educație timpurie.