Top

Proiect ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25, cod SMIS 146587

GPP DUMBRAVA MINUNATĂ- unitate de învățământ asociată BPP conform Nota M.E. nr.22/POCU_146587/06.2021

Pagina dedicată proiectului PROF pe site-ul oficial al Ministerului Educației – https://www.edu.ro/PROF

Site-ul proiectului PROF – https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat

Ordin de ministru nr. 4.223/6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023 –  https://gradinitadumbravaminunataslobozia.ro/index.php/ordin-de-ministru-nr-4-223-6-07-2022-privind-organizarea-si-desfasurarea-activitatilor-de-suport-didactic-si-metodic-precum-si-a-celor-de-mentorat-didactic-in-unitatile-de-invatamant-componente-ale-b/

 

Ordin de ministru nr.4.224/6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile – https://gradinitadumbravaminunataslobozia.ro/index.php/ordin-de-ministru-nr-4-224-6-07-2022-pentru-aprobarea-metodologiei-cadru-privind-asigurarea-calitatii-programelor-pentru-dezvoltarea-profesionala-continua-a-cadrelor-didactice-din-invatamantul-preuniv/

 

Organizarea și desfășurarea activităților de formare de tip mentoral, la nivelul comunităților de învățare, realizate în cadrul proiectului, prin programele de formare PROF III și PROF IV, activitățile de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, inclusiv a formării de tip mentoral, prevăzute de OME nr. 4223 din 6.07.2022, se pot realiza prin intermediul site-ului https://www.eprof.ro

Link mentori acreditați – #