Top

Inscriere la GPPDM

A. În momentul înscrierii:

  • Formular tip de înscriere;
  • Certificat de naştere al copilului (fotocopie);
  • BI/CI/Paşaport pentru ambii părinţi/tutore legal (fotocopii).

B. În momentul intrării copilului în colectivitate:

  • Carnet de vaccinări/adeverinţă cu vaccinări eliberată de medicul de familie.
  • Contract de şcolarizare (în 2 exemplare completate şi semnate în incinta grădiniţei).